Rozważania

                 Od zarania dziejów pszczoły i. miód uważano za symbol boskości i godności królewskiej. I tak w Starożytnym Egipcie pszczoły były oznaką władzy faraonów, a nektar i miód w Starożytnej Grecji napojem bogów.

Również trzy największe religie monoteistyczne świata a więc: judaizm, katolicyzm i islam przypisują pszczołom, a także ich produktom szczególne znaczenie.

W Polsce tradycja bartnictwa i konsumpcji miodu sięga czasów plemiennych, ale szczególnie żywo wpisana jest w okres panowania Piastów, Jagiellonów i Wazów. Już bowiem pierwszy kronikarz Gali Anonim pisał, że Polska słynie z bartnictwa, sycenia, konsumpcji i eksportu miodów. W naszej narodowej tradycji funkcjonuje pogląd, że „póki Polska miód jadła i piła to potęgą w Europie była”. Pogląd ten ugruntowany przez przekaz historyczny i beletrystyczny pozostawił w wyobraźni kolejnych pokoleń obraz zwycięskiego rycerza z pól Grunwaldu czy mocarnego husarza z Wiedeńskiej Wiktorii pokrzepiającego swe siły w czasie walki kwartą miodu pitnego.

Kilkanaście tysięcy lat temu człowiek musiał zauważyć pszczołę i dostrzec dwie jej znamienne cechy, a mianowicie miód i żądło.

Dziś filozofia zdrowia sprowadza się do dwóch alternatyw z których jedna jako priorytet zakłada chronienie zdrowia przed chorobą, druga zaś punkt ciężkości widzi w leczeniu chorego. Jak stwierdził profesor Julian Aleksandro wicz /1908-1988/jego filozofia zdrowia sprowadza się do profilaktyki albowiem jest ona zarówno bardziej humanitarna jak i bardziej ekonomiczna. Dziś szczególnie wiele miejsca poświęca się problemowi ekonomizacji medycyny zapominając często o zasadniczym podmiocie jej działalności czyli o człowieku. Prymas Tysiącleci Kardynał Stefan Wyszyński stwierdził jednoznacznie, że podstawą zdrowej ekonomii powinna być zarówno zdrowa moralność jak i zdrowe zasady etyki. Troska o zdrowie człowieka i chronienie go przed chorobą to szczególne atrybuty prewencyjnego działania medycyny, a także spełnienie marzeń wielu wybitnych luminarzy, którzy traktowali je jako wyraz samorealizacji medycznej.

Ochrona zdrowia zmusza do przeciwdziałania wielu czynnikom powstającym w środowisku człowieka w związku z rozwojem cywilizacji i postępem naukowo-technicznym. Obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia człowieka nie są epidemie, endemie czy pandemie chorób zakaźnych lecz postępująca degradacja środowiska naturalnego, niehigieniczny styl życia, niezdrowa żywność, używki i niewłaściwe stosunki międzyludzkie. Osobnym zagadnieniem są narastające zjawiska nietolerancji leków syntetycznych, ich uboczne działania, oraz postępująca lekomania. Warto tu wspomnieć, że tylko w samych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rocznie umiera ponad milion osób z powodu powikłań po zażyciu leków syntetycznych.

W tej sytuacji obserwujemy na calem świecie zjawisko powrotu do leków naturalnych, które zgodnie z dewizą Hipokratesa /460-378/ ojca medycyny mogą być zarówno lekami jak i pokarmem.

Produkty naturalne do których zaliczamy także miód, propolis, pyłek, pierzgę, mleczko i jad pszczeli nie tylko wykazują walory lecznicze lecz również tak ważne dla człowieka prewencyjne. I choć ich działanie nie jest tak spektakularne jak wielu leków syntetycznych, to na ich korzyść przemawia pełne bezpieczeństwo w przyjmowaniu przez pacjenta. Lek naturalny a więc i lek pszczeli jest nie tylko skuteczny w działaniu, ale i bezpieczny. Działa wolniej, ale daje długotrwałą poprawę.

Autor dr Jerzy Gala

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s