Wskazania kliniczne do leczenia jadem pszczelim!

Choroby reumatyczne – reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, barkowych, łokieć tenisisty, zespół bolących palców. Odnośnie leczenia zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i zwyrodnienia stawów biodrowych zdania są podzielone.

Migrena

Choroby obwodowego układu nerwowego – rwa kulszowa, zapalenie korzonków nerwowych, dyskopatia, lumbago, nerwobóle, zapalenie nerwów obwodowych, porażenie nerwu trójdzielnego.

Choroby układu mięśniowego – gościec mięśniowy, zapalenie mięśni, bóle mięśniowe, zapalenie kaletek maziowych, zapalenie pochewek ścięgien.

Choroby skóry – łuszczyca, egzemy, troficzne zaburzenia skóry, trudno gojące się rany, blizny, odmrożenia.

Choroby jamy ustnej – zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka, paradentoza.

Choroby alergiczne – astma oskrzelowa atopowa, pokrzywka, pyłkowica.

Choroby mięśnia sercowego — reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego.

Choroby naczyń – zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie tętnic, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, nadciśnienie I/II.

Choroby kobiece – zapalenie błony śluzowej macicy, przymacicza, przydatków, torbiele jajników.

Choroby układu moczowego – zapalenie pęcherza moczowego.

Przeciwwskazania leczenia jadem pszczelim!

Uczulenia na jad, psychozy, nerwice, upośledzenia umysłowe, zaawansowane choroby serca, ostra choroba reumatyczna i reumatoidalne zapalenie stawów o ostrym przebiegu, gruźlica płuc, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy z tendencją do krwawień, choroby żołądka i żółtaczka, cukrzyca, choroby nerek przebiegające z krwiomoczem, choroby krwi i układu krwiotwórczego, ostre choroby zakaźne, nowotwory złośliwe, stany skrajnego wyczerpania organizmu, chorzy zakwalifikowani do zabiegu operacyjnego i w okresie rekonwalescencji, dzieci do lat 5 i dorośli powyżej 70 lat, okres ciąży u kobiet i miesiączka.

Pozyskiwanie jadu pszczelego!

Indywidualne – pojedyncze pszczoły uchwycone za skrzydełka wysuwają żądło i wypuszczają krople czystego jadu, lub też żądlą bibułę z której następnie wyciska się zawarty w niej jad. Od jednej pszczoły uzyskać można około O,O85mg.

Zbiorowe – z nalewki alkoholowej, drogą narkotyzacji pszczół i metodą bodźców elektrycznych.

Metody leczenia jadem pszczelim!

Metoda bezpośrednia.

Żądlenie bezpośrednie przez pszczoły poprzez miedzianą siatkę. Zaletą tej metody jest podawanie jadu w naturalnej postaci a wadą trudność w ustaleniu dokładnej ilości podanego przez pszczołę jadu. Przed zastosowaniem metody bezpośrednich użądleń wykonujemy dwa testy próbne w celu upewnienia się co do reakcji organizmu na wprowadzenie jadu pszczelego. I tak wykonujemy jedno użądlenie w okolicy lędźwiowej usuwając żądło po 10-15 sekundach, a następnego dnia badamy mocz na obecność białka i cukru. Przy negatywnym wyniku badania moczu, powtarzamy próbę z użądleniem ale tym razem żądło usuwamy dopiero po 60 sekundach i następnego dnia przeprowadzamy badania moczu i krwi. Obecność białka i cukru w moczu oraz eozynofili we krwi wyklucza leczenie jadem pszczelim. Jeżeli jednak obie test-próby wypadają ujemnie przeprowadzamy kurację jadem stosując z reguły trzy zabiegi tygodniowo do ogólnej ilości 10-20 zabiegów, zwiększając w każdym następnym o jeden do dwu ilości użądleń. Miejsca ciała najbardziej odpowiadające do wykonywania użądleń to zewnętrzne powierzchnie ramion i ud, okolice dużych stawów i między łopatkami, odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz wzdłuż przebiegu nerwów. Użądlenia wykonujemy naprzemiennie. W to samo miejsce można dokonać użądlenia dopiero po upływie pięciu dni, ale raczej nie należy tego robić. Użądleń nie należy wykonywać na skórze szyi, powiek, twarzy i innych czułych miejscach, oraz po obfitym posiłku i nieprzespanej nocy. Lepsze wyniki terapeutyczne uzyskuje się jeżeli użądleń dokonujemy w tak zwanych punktach akupunkturowych, czyli skupiskach receptorów nerwowych. Kontrolę krwi i moczu wykonuje się po każdych pięciu zabiegach. Ilość zabiegów i użądleń oraz miejsca ich wykonywania zależą od rodzaju schorzenia i jego zaawansowania, a także od wieku, płci i stanu zdrowia chorego. Decyzję o podjęciu kuracji jak też o ilości zabiegów i użądleń należy zawsze podejmować w stosunku do każdego chorego indywidualnie. U kobiet i osób starszych zmniejsza się ilość zabiegów i użądleń. Żądło z reguły pozostawia się w ramce przez 1 minutę, ale w wyjątkowych przypadkach czas ten może być przedłużony do 5 minut np. przy żądleniu w okolicach dużych stawów lub lędźwiowej kręgosłupa. Po zabiegach w miejsca użądleń nakładamy opatrunek z maści łagodzącej. Przed rozpoczęciem kuracji jadem pszczelim pacjent powinien podpisać oświadczenie, że wyraża zgodę na jej przeprowadzenie, oraz że przez cały czas jej trwania będzie stosował się do następujących zaleceń: nie będzie pił alkoholu, na zabiegi będzie zgłaszał się wypoczęty po przespanej nocy i tylko bardzo lekkim posiłku, będzie unikał nadmiernych wysiłków i kąpieli, oraz po każdym zabiegu będzie wypoczywał przez 30 minut.

Autor dr Jerzy Gala

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s