Kalkulacja zakupu pszczół

Zakup zdrowych rodzin w maju – 10 ramek wielkopolskich (7 -8 czerwiu)

koszty

zyski

koszt zakupu

450 zł

zebrany miód min

20 kg x 16 zł

320 zł

wykonane odkłady

2 szt po 200zł

400 zł

węza

3 kg x 36 zł

108 zł

cukier do podkarmienia odkładów

20 x 2,7

54 zł

leki

30 zł

Ogółem

642 zł

720 zł

Zysk rzeczywisty

78 zł

Wartość pszczół w następnym roku 1350 zł

Zakupione odkłady w czerwcu

koszt zakupu dla 3 szt

600 zł

zebrany miód

0 zł

węza

3 kg x 36 zł

108 zł

cukier do podkarmienia odkładów

30 x 2,7

81 zł

leki

30 zł

Ogółem

819 zł

zysk

0 zł

Advertisements