Polska Norma na miód pszczeli – stan prawny

Polska Norma na miód pszczeli przestała oficjalnie obowiązywać w momencie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3. października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Dokument ten jednak nie precyzuje tematyki związanej z procentowym udziałem pyłku w miodach
odmianowych, dlatego Polska Norma – Miód pszczeli (PN – 88/A – 77626) wydaje się wciąż obowiązująca zwłaszcza w części dotyczącej analizy pyłkowej miodu.
Opisano tam dość szczegółowo metodykę przygotowywania preparatów mikroskopowych
i przeprowadzania jakościowej analizy pyłkowej miodów. W niedalekiej przyszłości przewidziana jest nowelizacja Polskiej Normy na miód pszczeli.
Wyniki analizy ocenia się w oparciu o przepisy regulujące procentowy udział pyłku przewodniego w nektarowych miodach odmianowych zawarte w Polskiej Normie
na miód pszczeli PN-88/A-77626.

Odmiana miodu

Minimalny
procentowy udział pyłku przewodniego

rzepakowy – Brassica napus

45

akacjowy (robiniowy)­ – Robinia pseudacacia</I<
td>

30

lipowy – Tilia sp.

20

gryczany – Fagopyrum   esculentum

45­

wrzosowy – Calluna vulgaris

45

wielokwiatowy

bez pyłku
przewodniego

Tak więc za miód odmianowy można uznać tylko taki, w którym procent pyłku
przewodniego jest równy lub przekracza minimalny procentowy udział pyłku dla
danego miodu odmianowego określony w Polskiej Normie na miód pszczeli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s